Niepełnosprawność wynikająca z choroby, urazu lub wypadku sprawia, że pacjent wymaga specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych. Należą do nich między innymi łóżka rehabilitacyjne oraz materace przeciwodleżynowe. Każdej osobie ubezpieczonej przysługuje wsparcie w postaci całkowitej lub częściowej refundacji sprzętu z NFZ albo środków MOPS i PFRON w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Jak wygląda taka refundacja? Odpowiadamy.

Refundacja sprzętu rehabilitacyjnego – co oferuje NFZ?

Refundacja NFZ na sprzęt ortopedyczny oraz rehabilitacyjny przysługuje każdemu pacjentowi, który jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS. Szczegółowe zasady zaopatrywania w niezbędny sprzęt, określa natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W dokumencie tym można znaleźć informację o:

 • przedmiotach ortopedycznych oraz środkach pomocniczych, które zostały objęte refundacją,

 • wysokości udziału własnego, czyli środkach pieniężnych, jakie będziemy zmuszeni dopłacić z własnej kieszeni, jeśli refundacja nie wynosi 100%,

 • kryteriach przyznawania produktów oraz okresach, na jaki są wydawane,

 • lekarzach różnych specjalizacji, którzy są uprawnieni do przepisania konkretnych produktów dla pacjenta.

Szczególnie istotną informacją jest w tym przypadku wykaz specjalizacji lekarskich. Określa on jasno zasady, do którego lekarza musimy się udać, aby skorzystać z prawa do refundacji sprzętu medycznego.

Refundacja łóżka rehabilitacyjnego – komu przysługuje i kiedy się o nią starać?

Łóżko rehabilitacyjne to jeden ze sprzętów medycznych, na który nie przysługuje refundacja z NFZ. Nie warto więc poszukiwać kodu refundacyjnego. Istnieją jednak na szczęście inne fundusze, które umożliwiają pokrycie znacznej części kosztów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) to dwie instytucje, które w zakresie swoich obowiązków mają wspieranie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku ograniczonej zdolności finansowej ze strony osób z niepełnosprawnością. Główną formą tego rodzaju wsparcia jest dofinansowanie likwidacji barier technicznych, które może wynieść nawet do 80% wartości sprzętu. Warto więc jako osoba niepełnosprawna zwrócić się o pomoc w pozyskaniu wsparcia finansowego.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka MOPS lub PCPR i złożyć takie dokumenty, jak:

 1. Zaświadczenie lekarza specjalisty ze zleceniem zakupu łóżka rehabilitacyjnego.

 2. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej. O dofinansowanie może ubiegać się pacjent, którego dochody z ostatniego kwartału nie są większe niż:

 • 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 2. Wniosek o przyznanie dofinansowania, który można wypełnić na miejscu w placówce.

 3. Fakturę proforma za łóżko rehabilitacyjne z informacją o wysokości udziału własnego w kosztach zakupu.

Sala rehabilitacyjna

Jak wygląda refundacja materaców przeciwodleżynowych przez NFZ?

Materac przeciwodleżynowy znalazł się na liście produktów, na które obowiązuje refundacja NFZ. O dofinansowanie mogą więc ubiegać się osoby po urazach rdzenia kręgowego, takich jak paraplegia lub tetraplegia, a także pacjenci, którzy wymagają stałego użytkowania materaca ze względu na długotrwałe unieruchomienie. Dofinansowanie to można otrzymać raz na 3 lata.

Udział własny, czyli kwota do wyłożenia z własnej kieszeni ubezpieczonego pacjenta podczas zakupu materaca wynosi 30%. Limit kwotowy zgodnie z rozporządzeniem zamyka się na 400 zł. Jeśli jednak zdecydujemy się na materac droższy, możemy dołożyć pozostałą kwotę. Co istotne, refundacja nie obejmuje materacy piankowych.

Aby uzyskać dofinansowanie NFZ na materac przeciwodleżynowy, należy:

 1. Udać się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie geriatrii, neurologii, ortopedii, chirurgii, reumatologii, rehabilitacji medycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej w celu otrzymania zlecenia.

 2. Potwierdzić zlecenie otrzymane przez lekarza w wybranym oddziale NFZ.

 3. Zrealizować zlecenie w dowolnej placówce, która posiada podpisaną umowę z NFZ.

Dodatkowo można również ubiegać się o zwiększenie środków pieniężnych na materac przeciwodleżynowy w ramach dofinansowania z PCPR lub MOPS.

Alternatywa – wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego i materaca

Świetną alternatywą dla zakupu nowego łóżka rehabilitacyjnego lub materaca przeciwodleżynowego jest ich wynajem. Oferta ta jest szczególnie korzystna dla osób, które wymagają sprzętu jedynie czasowo lub są w trakcie ubiegania się o dofinansowanie z NFZ, PCPR lub MOPS. Rozwiązanie to obejmuje wynajem na określony czas. Może być to tydzień, miesiąc lub nawet kilka miesięcy. Wypożyczenie sprzętu jest o tyle korzystne, że nie stanowi bardzo dużego obciążenia dla portfela osoby niepełnosprawnej.

Rozwiązanie to idealnie sprawdza się również u pacjentów, którzy są w trakcie intensywnej rehabilitacji, która ma na celu postawienie ich na nogi. Zarówno łóżko rehabilitacyjne, jak i materac przeciwodleżynowy stanowią wówczas znaczne ułatwienie nie tylko dla samego chorego, ale również fizjoterapeutów i opiekunów, którzy pielęgnują ciało pacjenta specjalnymi kremami przeciwodleżynowymi, a także narażeni są na ciągłe dźwiganie.

Jeśli jesteś zainteresowany wynajmem sprzętu medycznego, poznaj ofertę wypożyczalni IMED!