Osoby niepełnosprawne potrzebują do codziennego funkcjonowania zarówno specjalistycznej opieki, jak i właściwego sprzętu medycznego. Wózki inwalidzkie refundowane przez NFZ są dla nich olbrzymim ułatwieniem, które pozwala radzić sobie z wieloma przeszkodami. Decyzją Ministra Zdrowia wysokość dofinansowania waha się od 600 do 3000 zł. Najniższa kwota dotyczy prostych, ręcznych wózków inwalidzkich, natomiast najwyższa – wózków specjalnych, np. napędzanych elektrycznie. Zastanawiasz się, komu przysługuje refundacja oraz jak się o nią ubiegać? Podpowiadamy.

Komu przysługuje refundacja na wózek inwalidzki?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. oraz późniejszą nowelizacją, o wózek inwalidzki mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym ZUS. Rodzaj wózka inwalidzkiego, na który można otrzymać refundację, uzależniony jest jednak od rodzaju schorzenia pacjenta. Nie każdemu więc przysługują wózki specjalne, w tym wózki elektryczne. Nie zmienia to jednak faktu, że osoba niepełnosprawna może otrzymać wózek inwalidzki za darmo, na co pozwala refundacja.

 1. Wózek inwalidzki ręczny z dofinansowaniem mogą otrzymać dorośli oraz dzieci od 3 do 18 roku życia, u których orzeknięto trwałe ograniczenie samodzielnego poruszania się. Limit dofinansowania NFZ w tym przypadku wynosi 600 zł. Z czego pacjent nie musi dokładać nic z własnej kieszeni, dzięki czemu sprzęt otrzymuje za darmo. Osoby dorosłe mają szansę otrzymać refundowany wózek inwalidzki raz na 5 lat, dzieci natomiast raz na 3 lata.

 1. Wózek inwalidzki ze stopów lekkich z możliwością składania i szybkiego demontażu kół dofinansowywany jest dla osób dorosłych oraz dzieci od 3 do 18 roku życia, u których orzeknięto trwałe ograniczenie zdolności samodzielnego chodzenia, jednak mogące poruszać się na wózku samodzielnie, bez pomocy innych osób. Limit dofinansowania wynosi w tym przypadku 1700 zł, a pacjent nie musi posiadać udziału własnego. Lekki wózek, o którym mowa przysługuje osobom dorosłym raz na 4 lata, natomiast dzieciom raz na 3 lata.

 1. Wózek inwalidzki specjalny to przykładowo wózek elektryczny, stabilizujący plecy i głowę lub z funkcją pionizacji ciała. Refundacja nie dotyczy natomiast wózka inwalidzkiego toaletowego. Sprzęt ten przysługuje dorosłym oraz dzieciom pomiędzy 2 a 18 rokiem życia, u których stwierdzono porażenie i niedowłady trzy- lub czterokończynowe, dwukończynowe jednostronne lub też skrzyżowane. Łączna kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku 3000 zł i nie wymaga udziału własnego świadczeniobiorcy. Wózek inwalidzki specjalny przysługuje osobie dorosłej raz na 4 lata, natomiast dziecku raz na 3 lata.

Wózek inwalidzki

Kiedy przysługuje refundacja wózka inwalidzkiego?

Wózki inwalidzkie refundowane przez NFZ przysługują raz na 3, 4, a nawet 5 lat, o czym wspominaliśmy w poprzedniej części artykułu. Kiedy jednak możemy się ubiegać o dofinansowanie? Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza specjalisty, który wypisze zlecenie na nowy wózek inwalidzki. Prawo do jego wystawienia ma jedynie lekarz, który ukończył specjalizację określoną w rozporządzeniu. Należy pamiętać, że lekarz rodzinny może wystawić zlecenie na tradycyjny wózek ręczny, jednak nie jest uprawniony do upoważnienia do zasiłku na wózek specjalny oraz lekki.

W celu uzyskania zlecenia na wózek inwalidzki ręczny należy się udać do lekarza o specjalizacjach:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,

 • medycyny rodzinnej,

 • ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

 • pediatrii,

 • chorób wewnętrznych,

 • neurochirurgii,

 • geriatrii,

 • chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej oraz chirurgii onkologicznej,

 • reumatologii,

 • neurologii, neurologii dziecięcej,

 • rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

Warto również wiedzieć, że uzyskane zlecenie na wózek inwalidzki jest bezterminowe.

Wózek inwalidzki

Ścieżka refundacji NFZ wózka inwalidzkiego

Po uzyskaniu od lekarza zlecenia na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego należy dostarczyć je do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia. Można to zrobić osobiście, jednak w przypadku osób niepełnosprawnych jest to ciężkie zadanie. Dlatego zlecenie może dostarczyć inna, pisemnie upoważniona osoba. Można je również wysłać za pośrednictwem poczty. Wówczas potwierdzenie otrzymuje się na wskazany adres.

Zadaniem oddziału NFZ jest weryfikacja zgłoszenia. Urzędnicy sprawdzają za pomocą systemu eWUŚ, czy osoba niepełnosprawna rzeczywiście jest ubezpieczona. Jeśli system wskaże błędne dane, należy złożyć pisemne oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu. Sytuacje takie są jednak stosunkowo rzadkie.

Po otrzymaniu potwierdzenia należy udać się do dowolnego sklepu z artykułami medycznymi, który ma podpisaną umowę z NFZ. Warto w tym przypadku pamiętać również o sklepach internetowych, których sposób obsługi będzie znacznym udogodnieniem dla osoby niepełnosprawnej. Refundacja na wózki inwalidzkie pozwala pokryć 100% ceny, dzięki czemu za wózek nie trzeba dopłacać, pod warunkiem, że wybierzemy model za stosowną kwotę.

Alternatywa – wypożyczenie wózka inwalidzkiego

Jeśli wózek inwalidzki potrzebny jest jedynie czasowo lub gdy osoba niepełnosprawna jest w trakcie załatwiania refundacji, jednak sprzęt potrzebuje od ręki, warto skorzystać z wypożyczalni sprzętu medycznego. Rozwiązanie to umożliwia wynajem wózka na określony czas, a ceny są przystępne dla pacjentów. Dodatkowo można również przetestować konkretny sprzęt i ocenić, czy spełnia oczekiwania pacjenta. Szukasz profesjonalnej wypożyczalni? Sprawdź ofertę wypożyczalni IMED!